Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim
SLO Głogów Małopolski
LICEUMPobierz wniosek
TECHNIKUMPobierz wniosek
BEZPŁATNY DOJAZD
JEDNOZMIANOWY SYSTEM NAUKI
O NAS OFERTA TERMINARZ KONTAKT
O NAS OFERTA TERMINARZ KONTAKT

DLACZEGO MY?

CO ZYSKUJESZ WYBIERAJĄC ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM?

MATURY

WYSOKA ZDAWALNOŚĆ MATUR

Co roku wyniki matur pokazują, że nasi uczniowie radzą sobie z nimi znacznie lepiej od większości rówieśników z województwa podkarpackiego, jak i z całego kraju.

ZAINTERESOWANIA

ROZWINIESZ SWOJE ZAINTERESOWANIA

Oprócz tradycyjnych lekcji zyskasz możliwość rozwoju w trakcie innych zajęć. W drugiej i trzeciej klasie możesz wybrać przedmioty dodatkowe.

CIEKAWE OSOBY

POZNASZ INSPIRUJĄCYCH LUDZI

Co jakiś czas zapraszamy do naszej szkoły osoby, które osiągnęły sukces. Będziesz miał okazję poznać ich historię i uzyskać cenne informacje z pierwszej ręki.

DARMOWY DOJAZD

BEZPŁATNY DOJAZD

Uczniowie dojeżdżający do naszej szkoły, którzy korzystają z usług przewoźnika PKS Rzeszów, mają zapewniony bezpłatny dojazd.

JEDNOZMIANOWY SYSTEM NAUKI

JEDNOZMIANOWY SYSTEM NAUKI

Zimowe powroty ze szkoły późnym wieczorem, gdy wszędzie dookoła jest ciemno? Z nami unikniesz takich przygód!

OFERTA SPORTOWA

BOGATA OFERTA SPORTOWO - REKREACYJNA

Co roku wyniki matur pokazują, że nasi uczniowie radzą sobie z nimi znacznie lepiej od większości rówieśników z województwa podkarpackiego, jak i z całego kraju.

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

W roku szkolnym 2019/2020 Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Małopolskim przeprowadzi rekrutację dla absolwentów szkół podstawowych oraz osób, które ukończyły gimnazjum. Planujemy utworzyć cztery profile klas pierwszych (w każdym z roczników), które będą spełniały oczekiwania kandydatów:

• JĘZYK POLSKI—JĘZYK ANGIELSKI—HISTORIA

• BIOLOGIA—CHEMIA—MATEMATYKA

• MATEMATYKA—FIZYKA—INFORMATYKA

• MATEMATYKA—GEOGRAFIA—JĘZYK ANGIELSKI

Postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i absolwentów gimnazjum będzie prowadzone w tych samych terminach. Ustawowe kryteria rekrutacyjne przewidują inny sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty, z uwagi na odrębny zakres tych egzaminów.

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Punkty za świadectwo 100 pkt.
Ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt.
Ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt.
Ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt.
Ocena z II (za ocenę celującą) 18 pkt.
Szczególne osiągnięcia 18 pkt.
Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 pkt.
Aktywność społeczna 3 pkt.
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt.
Wynik z języka polskiego 100% ⋅ 0,35 = 35 pkt.
Wynik z  matematyki 100% ⋅ 0,35 = 35 pkt.
Wynik z języka obcego nowożytnego 100% ⋅ 0,3 = 30 pkt.

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM:

Punkty za świadectwo 100 pkt.
Ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt.
Ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt.
Ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt.
Ocena z II (za ocenę celującą) 18 pkt.
Szczególne osiągnięcia 18 pkt.
Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 pkt.
Aktywność społeczna 3 pkt.
Punkty za egzamin gimnazjalny 100 pkt.
Wynik z języka polskiego 100% ⋅ 0,2 = 20 pkt.
Wynik z  matematyki 100% ⋅ 0,2 = 20 pkt.
Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% ⋅ 0,2 = 20 pkt.
Wynik z przedmiotów przyrodniczych 100% ⋅ 0,2 = 20 pkt.
Wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 100% ⋅ 0,2 = 20 pkt.
Wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym nie przelicza się

PUNKTY ZA OCENY: celujący—18 pkt., bardzo dobry—17 pkt., dobry—14 pkt., dostateczny—8 pkt., dopuszczający—2 pkt.

PERSPEKTYWA EDUKACYJNA:

PROFIL humanistyczny biologiczno-chemiczny matematyczno-fizyczny matematyczno-geograficzny
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE W PROCESIE REKRUTACJI j. polski
j. angielski
matematyka
historia lub wos
j. polski
j. angielski
matematyka
biologia lub chemia
j. polski
j. angielski
matematyka
fizyka
j. polski
j. angielski
matematyka
geografia
PERSPEKTYWA EDUKACYJNA Klasa przygotowuje między innymi do podjęcia studiów polonistycznych, historycznych, a także socjologii, psychologii, pedagogiki, studiów prawniczych, administracyjnych, dziennikarskich, językowych, kulturoznawstwa, europeistyki, administracji czy politologii. Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach uniwersyteckich (biologia, chemia, matematyka), medycznych: lekarskich i stomatologicznych, farmaceutycznych, analityki medycznej, dietetyki, weterynarii, kosmetologii, rehabilitacji ruchowej fizykoterapii, kryminalistyki i kryminologii, studiów przyrodniczych, na kierunkach rolniczych, leśnictwie czy ogrodnictwie, a także do studiów na politechnice. Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych: informatyka, automatyka i robotyka, budownictwo, informatyka, matematyka, lotnictwo i kosmonautyka, inżynieria dźwięku, nawigacja, architektura. Klasa przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach uniwersyteckich (matematyka, geografia), na politechnikach (geodezja, kartografia, geologia), uczelniach technicznych i ekonomicznych (ekonomia, rachunkowość, finanse i bankowość, logistyka) czy studiów na kierunkach związanych z obsługą turystyki.

pobierz Zarządzenie PKO nr 4/2019 - Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2018/2019 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

pobierz Wykaz konkursów dla absolwentów szkół podstawowych

pobierz Wykaz konkursów dla absolwentów oddziałów gimnazjalnych

pobierz Regulamin rekrutacji po gimnazjum

pobierz Regulamin rekrutacji po szkole podstawowej

pobierz Wniosek o przyjęcie do szkoły dla absolwentów szkoły podstawowej

pobierz Wniosek o przyjęcie do szkoły dla absolwentów gimnazjum

TECHNIKUM

W roku szkolnym 2019/2020 oferta Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim zostanie poszerzona o szkołę zawodową - technikum kształcące w zawodzie technik logistyk. Utworzenie nowej placówki było możliwe dzięki nawiązaniu współpracy Gminy Głogów Małopolski z firmą Reslogistic Sp. z o.o. S.K. - silną podkarpacką lokalną marką, działająca w sektorze logistyki magazynowej. Nowa placówka, dzięki wsparciu funduszy unijnych otrzymanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach działania 9.4. Poprawa jakości kształcenia zawodowego, zostanie wyposażona w profesjonalną pracownie logistyki, gospodarki materiałowej oraz komunikacji w języku obcym. Przyszli uczniowie będą mieli możliwość odbywania płatnych staży w zakładzie pracy, tak aby były one „prawdziwą" praktyką – czyli zapoznały uczniów z realiami pracy w branży i z konkretnymi czynnościami zawodowymi. Dodatkowo uczniowie technikum zostaną objęci bezpłatnymi specjalistycznymi szkoleniami oraz warsztatami z zakresu:
• Szkolenie pn. Praktyczne metody optymalizacji zapasów z zastosowaniem MS Excel
• Szkolenie pn. Realizacja szkolenia pn. Wykorzystanie Excel w zarządzaniu zapasami
• Szkolenie pn. Prognozowanie w logistyce
• Szkolenie pn. Informatyka w magazynowaniu
• Szkolenie pn. Zarządzanie kosztami logistyki
• Szkolenie pn. Spedycja i transport w transakcjach krajowych i międzynarodowych
• Warsztaty pn. Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań
• Warsztaty pn. Kompetencje menedżerskie w logistyce
• Warsztaty pn. Budowanie marki w branży logistycznej
Ponadto podopieczni nowego technikum będą mieli możliwość uczestnictwa w międzynarodowych targach logistyki, magazynowania i transportu odbywających się w Poznaniu i Sosnowcu. Na najlepszych absolwentów – zgodnie z deklaracjami właścicieli Reslogistic – czekają miejsca pracy

KWALIFIKACJE ZAWODOWE:
• Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
• Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
• Kod zawodu: 333107

KRYTERIA DLA KANDYDATÓW:

Punkty za świadectwo 100 pkt.
Ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt.
Ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt.
Ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt.
Ocena z II (za ocenę celującą) 18 pkt.
Szczególne osiągnięcia 18 pkt.
Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 pkt.
Aktywność społeczna 3 pkt.
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt.
Wynik z języka polskiego 100% ⋅ 0,35 = 35 pkt.
Wynik z  matematyki 100% ⋅ 0,35 = 35 pkt.
Wynik z języka obcego nowożytnego 100% ⋅ 0,3 = 30 pkt.

PUNKTY ZA OCENY: celujący—18 pkt., bardzo dobry—17 pkt., dobry—14 pkt., dostateczny—8 pkt., dopuszczający—2 pkt.

pobierz Wniosek o przyjęcie do szkoły

pobierz Zarządzenie PKO nr 4/2019 - Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2018/2019 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

pobierz Wykaz konkursów dla absolwentów szkół podstawowych

pobierzPodstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży spedycyjno-logistycznej (SPL)

pobierzKarta zawodu „Technik logistyk” (materiał ze strony www.e-zamek.pl)

TERMINARZ

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 13.05–19.06.2019 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 13.05–4.07.2019 r.
Przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej 17–18.06.2019 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego 21–25.06.2019 r. do godz. 15:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 28.06.2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 5.07.2019 r. do godz. 10:00
Wydawanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie do 8.07.2019 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 5-10.07.2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12.07.2019 r. do godz. 10:00

pobierz Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

KONTAKT

ADRES

UL. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 2
36-060 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

TELEFON

+48 17 789 72 52

E-MAIL

liceum@glogow-mlp.pl

WWW

www.slo.edu.pl

FACEBOOK

facebook.com/SLOGlogowMlp