Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim
SLO Głogów Małopolski
LICEUM
TECHNIKUM
BEZPŁATNY DOJAZD
JEDNOZMIANOWY SYSTEM NAUKI
O NAS OFERTA TERMINARZ KONTAKT
O NAS OFERTA TERMINARZ KONTAKT

DLACZEGO MY?

CO ZYSKUJESZ WYBIERAJĄC ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM?

MATURY

WYSOKA ZDAWALNOŚĆ MATUR

Co roku wyniki matur pokazują, że nasi uczniowie radzą sobie z nimi znacznie lepiej od większości rówieśników z województwa podkarpackiego, jak i z całego kraju.

ZAINTERESOWANIA

ROZWINIESZ SWOJE ZAINTERESOWANIA

Oprócz tradycyjnych lekcji zyskasz możliwość rozwoju w trakcie innych zajęć. W drugiej i trzeciej klasie możesz wybrać przedmioty dodatkowe.

CIEKAWE OSOBY

POZNASZ INSPIRUJĄCYCH LUDZI

Co jakiś czas zapraszamy do naszej szkoły osoby, które osiągnęły sukces. Będziesz miał okazję poznać ich historię i uzyskać cenne informacje z pierwszej ręki.

DARMOWY DOJAZD

BEZPŁATNY DOJAZD

Uczniowie dojeżdżający do naszej szkoły, którzy korzystają z usług przewoźnika PKS Rzeszów, mają zapewniony bezpłatny dojazd.

JEDNOZMIANOWY SYSTEM NAUKI

JEDNOZMIANOWY SYSTEM NAUKI

Zimowe powroty ze szkoły późnym wieczorem, gdy wszędzie dookoła jest ciemno? Z nami unikniesz takich przygód!

OFERTA SPORTOWA

BOGATA OFERTA SPORTOWO - REKREACYJNA

Co roku wyniki matur pokazują, że nasi uczniowie radzą sobie z nimi znacznie lepiej od większości rówieśników z województwa podkarpackiego, jak i z całego kraju.

OFERTA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

W roku szkolnym 2019/2020 Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Małopolskim przeprowadzi rekrutację dla absolwentów szkół podstawowych oraz osób, które ukończyły gimnazjum. Planujemy utworzyć cztery profile klas pierwszych (w każdym z roczników), które będą spełniały oczekiwania kandydatów:

• JĘZYK POLSKI—JĘZYK ANGIELSKI—HISTORIA

• BIOLOGIA—CHEMIA—MATEMATYKA

• MATEMATYKA—FIZYKA—INFORMATYKA

• MATEMATYKA—GEOGRAFIA—JĘZYK ANGIELSKI

Postępowanie rekrutacyjne dla absolwentów szkoły podstawowej i absolwentów gimnazjum będzie prowadzone w tych samych terminach. Ustawowe kryteria rekrutacyjne przewidują inny sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty, z uwagi na odrębny zakres tych egzaminów.

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Punkty za świadectwo 100 pkt.
Ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt.
Ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt.
Ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt.
Ocena z II (za ocenę celującą) 18 pkt.
Szczególne osiągnięcia 18 pkt.
Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 pkt.
Aktywność społeczna 3 pkt.
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt.
Wynik z języka polskiego 100% ⋅ 0,35 = 35 pkt.
Wynik z  matematyki 100% ⋅ 0,35 = 35 pkt.
Wynik z języka obcego nowożytnego 100% ⋅ 0,3 = 30 pkt.

KRYTERIA DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM:

Punkty za świadectwo 100 pkt.
Ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt.
Ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt.
Ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt.
Ocena z II (za ocenę celującą) 18 pkt.
Szczególne osiągnięcia 18 pkt.
Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 pkt.
Aktywność społeczna 3 pkt.
Punkty za egzamin gimnazjalny 100 pkt.
Wynik z języka polskiego 100% ⋅ 0,2 = 20 pkt.
Wynik z  matematyki 100% ⋅ 0,2 = 20 pkt.
Wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie 100% ⋅ 0,2 = 20 pkt.
Wynik z przedmiotów przyrodniczych 100% ⋅ 0,2 = 20 pkt.
Wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym 100% ⋅ 0,2 = 20 pkt.
Wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym nie przelicza się

PUNKTY ZA OCENY: celujący—18 pkt., bardzo dobry—17 pkt., dobry—14 pkt., dostateczny—8 pkt., dopuszczający—2 pkt.

pobierz Zarządzenie PKO nr 4/2019 - Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2018/2019 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

pobierz Wykaz konkursów dla absolwentów szkół podstawowych

pobierz Wykaz konkursów dla absolwentów oddziałów gimnazjalnych

TECHNIKUM

W roku szkolnym 2019/2020 absolwenci szkoły podstawowej, którzy wybiorą Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim, będą mieli możliwość kształcenia się w zawodzie technik logistyk (symbol cyfrowy 333107). Jest to nowoczesny zawód, przeznaczony dla kreatywnych osób, posiadających umiejętności planowania oraz organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć. Wymaga od kandydatów przesiębiorczości i wyobraźni. Obecnie zawód ten liczy się na rynku pracy, a dobrze wykształceni pracownicy są poszukiwani przez pracodawców.

Patronat nad klasą obejmie firma Reslogistic, mająca siedzibę w Parku Logistycznym Rogoźnica. Zapewni to:
• dostosowanie form, metod i warunków prowadzenia kształcenia i szkolenia zawodowego do wymagań gospodarki i rynku pracy, a także zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego Zespołu Szkół w Głogowie Małopolskim,
• organizację staży wakacyjnych dla uczniów uczących się według zmodyfikowanego na potrzeby pracodawcy programu w zawodzie technik logistyk (300 godzin stażu na jednego ucznia),
• zatrudnienie najlepszych absolwentów technikum w firmie Reslogistic.

KRYTERIA DLA KANDYDATÓW:

Punkty za świadectwo 100 pkt.
Ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) 18 pkt.
Ocena z matematyki (za ocenę celującą) 18 pkt.
Ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) 18 pkt.
Ocena z II (za ocenę celującą) 18 pkt.
Szczególne osiągnięcia 18 pkt.
Świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem 7 pkt.
Aktywność społeczna 3 pkt.
Punkty za egzamin ósmoklasisty 100 pkt.
Wynik z języka polskiego 100% ⋅ 0,35 = 35 pkt.
Wynik z  matematyki 100% ⋅ 0,35 = 35 pkt.
Wynik z języka obcego nowożytnego 100% ⋅ 0,3 = 30 pkt.

PUNKTY ZA OCENY: celujący—18 pkt., bardzo dobry—17 pkt., dobry—14 pkt., dostateczny—8 pkt., dopuszczający—2 pkt.

pobierz Zarządzenie PKO nr 4/2019 - Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych w roku szkolnym 2018/2019 przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

pobierz Wykaz konkursów dla absolwentów szkół podstawowych

TERMINARZ

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (z oddziałami klas pierwszych dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych: trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 13.05–19.06.2019 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły 13.05–4.07.2019 r.
Przeniesienie wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej 17–18.06.2019 r.
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego 21–25.06.2019 r. do godz. 15:00
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 28.06.2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 5.07.2019 r. do godz. 10:00
Wydawanie przez szkołę prowadząca kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie do 8.07.2019 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu 5-10.07.2019 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12.07.2019 r. do godz. 10:00

pobierz Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

KONTAKT

ADRES

UL. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 2
36-060 GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

TELEFON

+48 17 789 72 52

E-MAIL

liceum@glogow-mlp.pl

WWW

www.slo.edu.pl

FACEBOOK

facebook.com/SLOGlogowMlp